लिलाम सम्बन्धी सूचना

२०७७ फाल्गुण २८


हेभी इक्विप्मेन्ट डिभिजन, सुर्खेत - हाल नेपालगन्ज

लिलाम सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र सूचना न‌‍ HEDNPJ/AUCTION/01/2077-078

प्रथम पथक सूचना प्रकाशित मिति २०७७।११।२८


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवाको विवरण : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवा कसरी गर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका शर्त....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री Om Bahadur Thapa9858035013hed_nepalgunj@dor.gov.np


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation