• गृह पृष्‍ठ
  • सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय द्वारा संचालन गरिएको एकिकृत विधुतीय खरिद प्रणाली (EGP phase -II ) प्रयोग गर्न admin account का लागि HMIS-ICT unit मा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ |

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय द्वारा संचालन गरिएको एकिकृत विधुतीय खरिद प्रणाली (EGP phase -II ) प्रयोग गर्न admin account का लागि HMIS-ICT unit मा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ |

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय द्वारा संचालन गरिएको एकिकृत विधुतीय खरिद प्रणाली (EGP phase -II ) प्रयोग गर्न admin account का लागि HMIS-ICT unit मा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ |  

Email: mis@dor.gov.np

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation