• गृह पृष्‍ठ
  • सडक विभागको यस नयाँ website सम्बन्धी सल्लाह र सुझावको लागि HMIS-ICT Unit मा सम्पर्क गर्न हुनका लागि अनुरोध छ |

सडक विभागको यस नयाँ website सम्बन्धी सल्लाह र सुझावको लागि HMIS-ICT Unit मा सम्पर्क गर्न हुनका लागि अनुरोध छ |

सडक विभागको यस नयाँ website सम्बन्धी सल्लाह र  सुझावको लागि HMIS-ICT Unit मा सम्पर्क गर्न हुनका लागि अनुरोध छ | सम्पर्क गर्न को लागि तल दिईएको email id मा mail garna सक्नुहुनेछ | 

email id : mis@dor.gov.np

 

 

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation