सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1लिलाम सम्बन्धि सूचनाहेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी२०७८ जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Amendment No. 3 to the RFP Notice No. : SRCTIP/5 /077-78 Consultancy Service for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reportsविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
3Amendment No. 1 and Clarification No. 1 for SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
4Amendment No. 3 for SRCTIP-DoR-W-NNM-ICB-3, Extension of Time of Submission for SRCTIP-DoR-W-NNM-ICB-3विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
5Login Credentialsसडक विभाग२०७८ जेठ २८फाइल उपलब्ध छैन
6siddhababa Prebid Zoom meeting Link for 13th june 1:00PMगुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Invitation for Bids (Third Amendment on Notice No. 04-2077/78)सडक विभाग२०७८ जेठ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8लिलाम सुचनाहेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, जनकपुर२०७८ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Zoom Meeting सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७८ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10आशय को सुचनाहेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन,सुर्खेत (हाल नेपालगन्ज)२०७८ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice for shortlisted consulting firms & submission of RFP for SRCTIP-DOR-PMC-CS-QCBS-6 consulting service for a program management consultant for periodic maintenanceसडक विभाग२०७८ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचनासडक डिभिजन हेटौडा२०७८ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice regarding Notification of Intention to Award- Detailed Design and Technical Support Consultant for Research and Training Centre at Gajuri; SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकहरुको लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विवरण (चेक लिष्ट)सडक विभाग२०७८ जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Invitation for Bids (Second Amendment on Notice No. 04-2077/78)सडक विभाग२०७८ जेठ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Amendment No. 2 to the RFP Notice No. : SRCTIP/5 /077-78 Consultancy Service for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reportsविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Amendment No. 2 for ICB 3, Extension of Time of Submission for ICB3, QCBS-11, IND-13, IND-15, IND-16विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना नं.०८-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७८ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19बोलपत्र आव्हान सम्न्धी सूचनाधनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरइभन्ज्याङ्ग सडक आयोजना कार्यालय, बि.पी. नगर२०७८ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Invitation for Bids (Amendment on Notice 04-2077/78)सडक विभाग२०७८ बैशाख २९ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation