सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/138 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 आयोजनाका अस्थायी दरबन्दी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 DOR INSIGHTS, Volume 32 (Former DOR Newsletter) काे लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/139 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/140 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना । सडक डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Bid Addendum No.1 for Contract no. SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-04 (Lot-1) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Bid Addendum No.1 for Contract no. SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-04 (Lot-2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/137 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Bid Addendum No.1 for Contract no. SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-04 (Lot-3) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/136 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 लिलाम हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 आशयको सुचना- tools यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 स्वतः प्रकाशन माघ-चैत्र सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८१ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 स्वतः प्रकाशन सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८१ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/14 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/135 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/134 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 मन्दिर मर्मत सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/132 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्