दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

२०७९ साउन ०५

यस डिभिजनको पिकअप र कारहरूको लागि निम्न लिखित लुब्रिकेन्टसहरू आवश्यक परेको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु लार्इ समेत व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान÷भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित २०७९।०४।११ गते कार्यालय समय भित्र यसै साथ संलग्न SBD Document मा दररेट भरी उपलब्ध गराइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

खरिद इकार्इ प्रमुख


डाउनलोड गर्नुहोस्