कोटेशन उपलब्ध गराईदिने बारे

२०७९ फाल्गुण ११

कोटेशन उपलब्ध गराईदिने बारे।

उपरोक्त विषयमा निम्न बमोजिमको Technical Specification भएको Bitumen Boiler with hand operated sprayer को कोटेशन उपलब्ध गराइदिनुहुन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरु लाई अनुरोध छ।

Major details of bitumen boiler with sprayer

  • Fitted with Diesel Engine with maximum power not less than 5 KW
  • Tank capacity of Minimum 1500 L capacity 4 mm thick mild steel plate insulated with glass wool
  • Positive displacement type Bitumen pump, spray gun with spray nozzle and flexible S.S. Corrugated Flexible hose pipe

 

योजना तथा खरिद व्यवस्थापन शाखा प्रमूख

यान्त्रिक महाशाखा


डाउनलोड गर्नुहोस्