PPMO

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1EGP booklets ALL

Office: सडक विभाग

२०७४ आश्विन २४डाउनलोड गर्नुहोस्
2विधुतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०७४

Office: सडक विभाग

२०७४ आश्विन २४डाउनलोड गर्नुहोस्