सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 कम्प्युटर सामाग्री खरिद सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (तेश्रो त्रैमासिक 2080/81) सडक डिभिजन, शिवपुर २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/133 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 मन्दिर मर्मत सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 मोटर ग्रेडर को ( ट्रांन्समिसन )मर्मत सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/131 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Contract Award Notice for Contract Identification ACCESS-DOR-BGC-QCBS-37 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/130 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Shortlisting Notice for Construction Supervision of RSIC under SHIP (ADB Loan No. 3722-NEP) आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०३-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Award of Contract (SASEC Highway Enhancement Project) SHEP/2022/CSCKL-01 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८० चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 यातायात आवागमन बन्द रहने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/129 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/128 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/127 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 भालुवाङ्ग- चकचके सडकमा यातायात सूचारु रहेको सूचना सडक डिभिजन, प्युठान २०८० चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 आशयको सुचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/125 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/126 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 लिलाम सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना यान्त्रिक कार्यालय, फिदिम २०८० चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्