सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/143 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/144 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/20 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/142 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 लिलाम सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक कार्यालय, दाङ्ग २०८१ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/17 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/16 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 टायर ट्युव तथा स्येयर पाटर्स खरिद सम्बन्धी दररेट पस्ताब पेश गर्ने बारेकाे सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/141 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र रद्द गरिएको सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८१ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/15 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 आशयको सुचना (Training Equipments-MTC/33701014/NCB/080-81/04 ) यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ बैशाख ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/07 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/06 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 सम्पत्ति तथा मालसामानकाे लिलाम बढाबढकाे सूचना ! गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०८१ बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 सार्वजनिक सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८१ बैशाख २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/140 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 खरिद कारवाही रद्द गरिएकाे सूचना !! पुल महाशाखा, सडक विभाग २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्