सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/133 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 मन्दिर मर्मत सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/132 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 कम्प्युटर सामाग्री खरिद सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 मोटर ग्रेडर को ( ट्रांन्समिसन )मर्मत सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/131 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/130 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Shortlisting Notice for Construction Supervision of RSIC under SHIP (ADB Loan No. 3722-NEP) आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Contract Award Notice for Contract Identification ACCESS-DOR-BGC-QCBS-37 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०३-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Award of Contract (SASEC Highway Enhancement Project) SHEP/2022/CSCKL-01 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८० चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 यातायात आवागमन बन्द रहने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/129 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/128 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/127 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 भालुवाङ्ग- चकचके सडकमा यातायात सूचारु रहेको सूचना सडक डिभिजन, प्युठान २०८० चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/125 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/126 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 आशयको सुचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/124 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्