कार्य क्षेत्र

पुल महाशाखाबाट स्वीकृत डिजाइन बमोजिम ४० मिटर स्पान वा १०० मिटर भन्दा बढी लम्बाई भएका कोशी र मधेश प्रदेश मा पर्ने सबै जिल्लाहरुका पुलहरुको निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ।