कार्य क्षेत्र

पुल महाशाखाबाट स्वीकृत डिजाइन बमाेजिम ४० मि स्पान वा १०० मिटर भन्दा बढी लम्बाई भएका प्रदेश नं. ३ मा पर्ने सबै जिल्लाहरुका पुलहरुको निर्माण गर्ने ।