कार्य क्षेत्र

दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने सडक विभागकाे मातहतमा रहेका सडकहरु ।