हाम्रो बारेमा

नेपालको गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्लाको सुन्दर नगरी पोखरा म.न.पा.-७ मा हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजन,पोखरा अवस्थित रहेको छ । वि.स. २०४६ भन्दा अगाडी गण्डकी अञ्चल सडक कार्यालयको एउटा शाखाको रुपमा रहेको Mechanical Section वि.स. २०४६ पौष महिनामा सडक विभाग यान्त्रिक कार्यालयको रुपमा स्थापना  भई कार्य सञ्चालन गर्दै आएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७१।४।५ मा निर्णय भई २०७१।०४।२० मा हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजनको रुपमा स्तर उन्नतरी भई कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

विगत ३६ वर्ष देखी सडक निर्माण तथा संभार लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालय एवं सडक विभाग अन्तर्गत रहेका यान्त्रिक उपकरण र सवारी साधनहरु मर्मत संभार कार्य गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको यस कार्यालयमा विभिन्न भारी उपकरण तथा सवारी साधन हरु सञ्चालनमा छन । यस कार्यालय अन्तर्गत रहेका भारी उपकरणहरु बाटो सुचारु राख्ने, सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यमा अधिकतम प्रयोग हुनुको साथै आईडल बसेको समयमा र यस कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सडक डिभिजन तथा सडक आयोजनामा अमानती काममा जानु नपर्ने समयमा अन्य निकायहरुलाई भाडामा उपलब्ध गराई राजस्व संकलन गर्ने कार्य समेत उल्लेखनिय भुमिका निर्वाह गरेको छ । यसको साथसाथै हे.ई.डी पोखरा बाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरुः-  

नियमित विभागीय कार्यः

 • यस अन्तर्गत रहेका सडक संजाल निर्माण तथा मर्मत संभार लगायत सम्बन्धित मन्त्रालय एवं सडक विभाग अन्तर्गत रहेका सवारी साधहरु मर्मत संभार कार्यहरु वर्षयाममा यातायात सुचारू गर्ने कार्य लगायतका पुराना मर्मत गर्ने

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोणको लक्ष्य तथा उद्देशयहरुः

 • यान्त्रिक उपकरणहरुको गुणस्तरीय मर्मत संभार गरी उपलब्धता कायम गर्ने र उपकरणहरुको उपयोगिता उच्च राख्ने ।
 • यस गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका क्षेत्रहरु अन्तर्गत रहेको विभिन्न सडक कार्यालयहरु  आयोजनाहरुको सडक निर्माण तथा मर्मत संभार कर्यमा निर्माण तथा यान्त्रिक उपकरणहरु उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने ।
 • कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुख्य राजमार्गहरुको वर्षयामको बेलामा सम्वेदनशिल ठाउँहरुमा मेशिन उपकरणहरु तैनाथ गरी बाढी, पहिरोले अवरुद्ध बाटो सुचारु राख्न आकाश्मिक उपकरहरु सञ्चालन गर्ने ।
 • चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरुः
 • यस डिभिजन अन्तर्गत रहेका भारी तथामाध्यम उपकरणहरुको मर्मत संभार तथा संचालन गर्ने ।
 • वर्षायाममा प्रयोग हुने उपकरणहरुको मर्मत सम्भार गर्ने कार्यको र मेसनरी उपकरणहरु नियमित मर्मत संभार तथा संचालन गर्ने ।

सेवाहरुको सुचीः      नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सडक आयोजना तथा यस डिभिजनको सवारी साधनहरुको नियमित मर्मत संभार गर्न ।

सेवाको विवरणः      नागरिक वडापत्रकमा उल्लेख भए बमोजिम सडक आयोजना तथा सडक डिभिजनलाई आवश्यक परेको बेला यान्त्रिक तथा निर्माण उपकरणहरु उपलब्ध गराउने ।

सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छः   नागरिक वडापत्रकमा उल्लेख भए बमोजिम

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था शर्तहरुः

नागरिक वडापत्र सेवाको विवरणः

 • विभागीय अमानती  काममा मेशिन सन्चालन
 • भाडामा मेशिन सञ्चालन सेवा प्राप्त गर्न कुनै फारम भर्नुपर्ने भए  सो डाउनलोड गर्न सकिने ढाँचाः कार्यालय संघ सस्थामा लेटरप्याडमा विवरण खुलाईने ।
 • व्यक्तिविशेष को हकमा विवरण खूलाईएको विवरण पत्र

काम संग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्क ।

 • विभागीय अमानती काममा निशुल्क
 • भाडाको काममा सडक विभागले तोकेको भाडादरमा
 • भाडादर रेट सडक बिभागको website: www.dor.gov.np मा हेर्ने सकिने ।

कार्यालाई चुस्त दुरुस्त राख्न, व्यवस्थित गर्न कार्यालयको नियमित कार्यहरु तथा निर्धारित  उद्देश्यलाई पुरा गर्नको  निम्ती निम्न शाखाहरु रहेका छन्।

 • कर्मचारी प्रशासन शाखा
 • आर्थिक लेखा शाखा
 • फिल्ड तथा प्राविधिक शाखा ।
 • स्टोर शाखा ।
 • मर्मत शखा ।

 डाउनलोड