सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice to Open Financial Bids, Notice no: 02/2074/75 and 03/2074/75, Postal Highway Directorate. हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७४ कार्तिक २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Intention to Accept the Bids notice no: 07/2073/74, 08/2073/74, 09/2073/74, Bridge Branch PCU. सडक विभाग २०७४ कार्तिक २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice to open Financial Bids of Tender Notice 01-2074/75, Postal Highway Directorate हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७४ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सूचना डिभिजन सडक कार्यालय,काठमाडौं २ २०७४ कार्तिक २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice Regarding Addendum ( Traffic,SDI,IRI Survery, C.N: DORHMISICT/3371653/074/75 /01), HMIS-ICT Unit सडक विभाग २०७४ कार्तिक २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Tender Time Extension notice no: 1/074/75, Puspalal (midhill) Eastern Sector. पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग पुर्बी खण्ड २०७४ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Standing List Notice, DRU Legal Section सडक विभाग २०७४ कार्तिक १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Financial Proposal Opening of Central Building Minbhawan, Maintenance Branch. सडक विभाग २०७४ कार्तिक १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notice Regarding EOI of Traffic,SDI,IRI Survery, C.N: DORHMISICT/3371653/074/75 /01, HMIS-ICT Unit सडक विभाग २०७४ कार्तिक १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Intention to Acceptance of Proposal for Feasibility Study of Tunnel Road, Maintenance Branch. सडक विभाग २०७४ कार्तिक १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice of Award of Contract, SRCP-PPC. आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७४ आश्विन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Extension of Bid Validation Period, Bridge Branch. सडक विभाग २०७४ आश्विन २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Letter of Intention to Acceptance of Proposal of Consulting Service for Road Inventory Survey of Strategic Road Network of Nepal, Contract Identification No. RSDPAF/DOR/HMIS/CONS/02,HMIS. सडक विभाग २०७४ आश्विन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice Regarding ammendment of C.N.RSDPAFII-S-QCBS-2 , Foreign Cooperation Branch सडक विभाग २०७४ आश्विन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Letter of Intention to Acceptance of Proposal of Consulting Service for Road Inventory Survey of Strategic Road Network of Nepal, Contract Identification No. RSDPAF/DOR/HMIS/CONS/01,HMIS. सडक विभाग २०७४ आश्विन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Extension of Bid Validity Period, PCU Bridge Branch. सडक विभाग २०७४ आश्विन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice Regarding Extension of Deadline For Submission Of Expression Of Interest;C.N.RSDPAFII-S-QCBS-2, Foreign Cooperation Branch सडक विभाग २०७४ आश्विन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice Regarding Opening of Financial Bids, Bridge Branch सडक विभाग २०७४ आश्विन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 REOI for Design Check and Construction Supervision of Bridge Construction in Narayanghat-Mugling Road, RSDP. सडक विभाग २०७४ आश्विन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 EOI for Various Consulting Services, GESU. सडक विभाग २०७४ आश्विन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्