सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना ०३ सडक डिभिजन, डोटी २०७९ पौष १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०२-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ पौष १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Request for Expression of Interest (REOI) for SRCTIP-DOR-TESP-CS-QCBS-30 Consultancy Services of Training and Employment Service Providers विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ पौष १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/26 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना (मैनाचुली / सिद्धिसाई प्रकाश जे.भि.) सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना (देवनारायण पवन / मैनाचुली / खम्पाच्चे जे.भी.) सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने तथा बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/25 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा सडक डिभिजन, सुर्खेत २०७९ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/24 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 सूचना नं. 01-079-80 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७९ मंसिर २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना नं. ०५-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ मंसिर २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ००५-२०७९/८० सडक डिभिजन, महेन्द्रनगर २०७९ मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सुचना ०२-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Shortlist Notice Regarding Notice No.: DORHMISICT/079/80 सडक विभाग २०७९ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Request for Proposals (CN: DORHMISICT/337310113/079/80-001) सडक विभाग २०७९ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलव्ध गराउने सम्बन्धी सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७९ मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (पहिलो त्रैमासिक २०७९) सडक डिभिजन, शिवपुर २०७९ मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTREST(BRIDGE SECTION) NOTICE NO:02/BIMP/2079/80 सडक विभाग २०७९ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्