कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway रमेश चौधरी
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway रमेश कुमार गोइत 9801923192 drolahan@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway अमरेन्द्र कुमार यादव
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway संजिव कुमार दास
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सतीश कुमार साह
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway राज किशोर सिंह
7 Engineer Third Class Engineering Civil Highway जिवछ यादव
8 Chief Account Officer Third Class Account Account पार्वती थापा
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway शत्रुधन प्रसाद यादव
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway गिरिराज मण्डल
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सत्य नारायण राउत
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway प्रतिभा झा
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पुनम मण्डल
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रंजित मण्डल
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway मजबुल रहमान
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway मिथलेश यादव
17 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration सुर्य राज गिरी
18 Accountant Non Gazatted First Class Account दिलिप साह
19 Office Assistant Classless पशुपति यादव