निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक


१. वडा नं. ८ डुकुछाप - वडा नं. ९ छप्पी - वडा नं. ५ लेले, टिकाभैरव - वडा नं. ४ बडीखेल हुदै वडा नं. ३ जाेड्ने सडक

२. लामाचाैर - धाराचाैर - नेपालचाैर - घारीकाे पाखा - माथील्लाे फुलबारी - विशंखुनारायण - गाेदामचाैर सडक

३. बुङ्गमति - फर्सिडाेल - डुकुछाप - देभिचाैर सडक