कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway श्री मुकुन्द राज अधिकारी ९८५१२१०२१४
2 Account Officer Third Class Account Account श्री अशोक कुमार राना ९८५११३३५३९
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री अशोक कुमार राय यादव ९८४१३०२९७८
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री सिताराम बुढाथोकी ९८४४४३७३७३
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८६१५५७१४३
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री शिव खनाल
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री राजु भट्टराई ९८४१७३८०९२
8 Accountant Non Gazatted First Class Account श्री भुवन चौहान् ९८५१०४७८१२
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री धन देव जोशि ९८४५७५८२३६
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री अबधेश कुमार शाह ९८४३१९५१०३
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री सजिना सिम्खडा ९८५१२४१२२०
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री प्रदिप श्रेष्ठ ९८४६८५८७७६
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री बिनिता श्रेष्ठ ९८४६७०९६६९
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री ज्ञानमान श्रेष्ठ ९८६१९११७०५
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री गोविन्द ओखेडा ९८६८५२०१९८
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री सन्जय कुमार राय ९८४६६०४५५२
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway श्री शिव प्रसाद सुवेदी ९८६६००८६६८
18 Computer Operator श्री मनोज कुमार भुल ९८४८४४९१५३
19 Lab Assistant श्री प्रल्हाद बैठा ९८४१३८०३०३
20 Office Assistant श्री राकेश महर्जन ९८४१३२९८५१
21 Office Assistant श्री भुवन के.सि. ९८४९१९६२२१
22 Office Assistant श्री सुष्मा वि.सी. ९८१२५३००३३
23 Light Vechicle Driver श्री कृष्ण ब. तामाङ ९७६१२१६१११
24 Light Vechicle Driver श्री हरी गुरुङ ९८४५५१९८५०
25 Light Vechicle Driver श्री शम्भु तामाङ ९८४१२७७६३७
26 Light Vechicle Driver श्री रामकृष्ण महर्जन ९८२३१५४८४४
27 Light Vechicle Driver श्री अशोक कुमार थापा ९८६०५६९४३७
28 Lab Assistant श्री दल ब. खड्का ९८४८०६३०१२
29 Lab Assistant श्री नानी मैया बि. क. ९८१८०२४५४०
30 Lab Assistant श्री अमरजित गुरुङ्ग ९८४५६१७६७२
31 Lab Assistant श्री पृथ्वीनारायण श्रेष्ठ ९८१८७५७५७९
32 Second Mechanic श्री रमेश श्रेष्ठ ९८४१२५६१७८