कार्य क्षेत्र

कार्यक्षेत्रका समावेश भएका जिल्लाहरु

कैलाली, कञ्चनपुर

प्रमुख कार्यक्षेत्रहरु

  • स्थानिय सडक तथा रणनैतिक सडकमापुल निर्माण सम्बन्धि कार्यहरु
  • टनकपुर लिंक सडक
  • रणनैतिक सडक निर्माण तथा मर्मत ( पुर्व पश्चिम राजमार्ग (चिसापानी-गड्डाचौकी)र महाकाली राजमार्ग( अत्तरिया- फल्टुँडे))
  • निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकहरु 
  • बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकाश कार्यक्रम अन्तर्गतका सडकहरु 
  • तराई मधेश सडक पुर्वाधार बिषेश कार्यक्रम अन्तर्गतका बिभिन्न सडकहरु


डाउनलोड