भलुवा खोला पुल, केरावारी लेटांग खण्ड, मोरंग

भलुवा खोला पुल, केरावारी लेटांग खण्ड, मोरंग