आयोजना

क्र.स प्रोजेक्टको नाम
1खदम खोला पुल, केराबारी, मोरंग
2खार खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
3गंगटे खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
4गोयांग खोला पुल, सहादत स्थल झातारे खण्ड, झापा
5चाजु खोला पुल, चुलाचुली, इलाम
6टांगटिंग खोला पुल, सहादत स्थल झातारे खण्ड, झापा
7ठुलो नेते खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
8डाले खोला पुल, धरान केराबारी खण्ड, मोरंग
9तुर्के खोला पुल, केरावारी लेटांग खण्ड, मोरंग
10तेली खोला पुल, लेटांग, मोरंग
11दामा खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
12नुसरी खोला पुल, लेटांग मधुमल्ला खण्ड, मोरंग
13बागद्वार खोला पुल, चुलाचुली, इलाम
14बिधवा खोला पुल, चुलाचुली, इलाम
15बिरिंग खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
16बुकुवा खोला पुल, चुलाचुली, इलाम
17बुढी सुखानी पुल, सहादतस्थल झातारे खण्ड, झापा
18भलुवा खोला पुल, केरावारी लेटांग खण्ड, मोरंग
19मिकिकु खोला पुल, लेटांग मधुमल्ला खण्ड, मोरंग
20मुगु खोला पुल, धरान केराबारी खण्ड, मोरंग