सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दरभाउ उपलब्ध गराइ दिने वारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०८१ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 स्वस्फुर्त प्रकाशन २०८०_८१ सडक डिभिजन, भरतपुर २०८१ साउन ०९ फाइल उपलब्ध छैन
3 दर रेट उपलब्ध गराई दिने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुन बारे सूचना सडक डिभिजन जुम्ला २०८१ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 ०८१-०८२ काे लागि सुचि दर्ता हुन आउने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०८१ साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 कामकाजबाट हटाईएको सम्बन्धमा । सडक डिभिजन, बुटवल २०८१ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 सिल विड कोटेशन सम्बन्धी सूचना १ हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 अधिकृत विक्रेता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 अधिकृत बिक्रेता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०१-०८१/८२ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सुचना । सडक डिभिजन, दमक २०८१ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 अधिकृत बिक्रेता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/081-082/02 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/081-082/01 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे-मलेखु सडक खण्ड) बन्द रहने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना । नागढुङ्गा-मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड) २०८१ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आव्हान RDJKR/081-82/01 सडक डिभिजन, जनकपुर २०८१ आषाढ २५ फाइल उपलब्ध छैन