कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance याम बहादुर राई
2 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance दिपेश विश्वकर्मा
3 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance देवी श्रेष्ठ
4 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सुरेन कुमार माझी
5 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account सुनिल कुमार श्रेष्ठ
6 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance जितेन्द्र प्रसाद यादव
7 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सनोज कुमार राय
8 Senior Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance आशिष चाैधरी