कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Superintending Engineer First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance अरुण कुमार कटुवाल ९८५२६७६९७८
2 Senior Division Engineer Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बिजय कुमार साह
3 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance रामकृष्ण श्रेष्ठ ९८४१४६८९२७
4 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance .....
5 Electrical Officer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सरिता श्रेष्ठ ९८६०९०५९४४
6 Operator Officer Third Class Engineering Mechanical पूर्ण प्रसाद बल्ल ९८४१४१६१५७ फाजिल
7 Senior Store Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance श्रीराम फुयाल
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration ......
9 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account कृष्ण काफ्ले ९८४१९१०५९९
10 Mechanical Instructor Non Gazatted First Class सोम बहादुर तामाङ ९८६०९०५९४४
11 Mechanical Instructor Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance श्रीदेवी अधिकारी ९८४९८५०४६२
12 Mechanical Instructor Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance रुपेश यादव ९८६५१६९४८१
13 Electrician Instructor Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance स्मृति रेग्मी ९८४६६०६२३७
14 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance गोविन्द थापा मगर ९८४८०३३६६३
15 Operator Instructor Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance दिपेन्द्र फुयाल ९८४१७०२४७६ phuyaldip2017@gmail.com
16 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance फिलिप गुरुङ ९८४१५७३७०८ काजमा
17 Computer Operator Non Gazatted First Class नगेन्द्र महर्जन ९८४१६४४५१९ lovingalin@gmail.com
18 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance प्रेमहरि पाेखरेल ९८४१३८४३७०
19 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance मिलन कुमार अधिकारी ९८६९१६१६४९
20 Light Vechicle Driver Classless Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance ईन्द्र बहादुर महर्जन ९८८१३६५४३९
21 Office Assistant Classless Administration General Administration शान्ता डि॰सी॰ ९८४१२२०६०३
22 Office Assistant Classless Administration General Administration जीवन पाेडे ९८०३७७५२४७
23 Office Assistant Classless Administration General Administration अनिता श्रेष्ठ ९८६०३०५९०४ करार
24 Office Assistant Classless Administration General Administration रमिता कुमारी खडायत ९८६४७५५९१० करार
25 Office Assistant Classless Administration General Administration प्रशान्त काफ्ले ९८०८९१६०४५ करार
26 Office Assistant Classless Administration General Administration अनुशुया शर्मा पौडेल ९८४१०८२५१८ करार
27 Office Assistant Classless Administration General Administration बिमल झुकाल ९८०८८२९९९१ करार