About Us

कार्यालय को ईतिहास :

 • २०५१ सालमा पश्चिमान्चल डिभिजन  सडक कार्यालय नं  ३ पाल्पाको स्थापना  । 
 • २०५४ सालमा जिल्ला सडक कार्यालयको स्थापना, कार्य क्षेत्र : पाल्पा जिल्ला  । 
 • कार्य क्षेत्र : पाल्पा, स्याङजा  र गुल्मी जिल्ला ।
 • २०७१ सालमा कार्यलयको नयाँ  नामाकरण: डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पा । 
 • २०७५ सालमा कार्यालयकाे नयाँ  नामाकरण: सडक डिभिजन, पाल्पा ।
 • कार्य क्षेत्र : पाल्पा र गुल्मी जिल्ला ।
 • २०७१ सालमा ईकाई कार्यालय गुल्मीको स्थापना ।
 • कार्यालयको अवस्थिति : तानसेन नगरपालिका १-धुवाघाट ।
 • सम्पर्क गर्न सकिने फोन न : ०७५-५२०९२१

दृष्टिकोण, लक्ष्य र उदेश्य:

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सडक पूर्वाधारको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, छिमेकी जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने सडकहरुको  निर्माण  मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने , राजमार्ग र सहायक मार्गको आवश्यक मर्मत संम्भार तथा सुरक्षा सम्बन्धी  कार्य गरी आम जनतामा यातायातको छिटो छरितो र भरपर्दो तथा सुरक्षित अवस्था सिर्जना गर्ने यस कार्यालयको दृष्टिकोण रहेको छ ।

 गरिबी निवारणको पूर्वाधारको रुपमा सडकलाई विकास गर्ने, विध्यमान सडकको अवस्थालाई सुधार गरी सुरक्षित टिकाउ र कम खर्चिलो सडक बनाउने तथा रणनैतिक सडकहरुलाई स्तरोन्नति गरी दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने।

कामसँग सम्बन्धित शाखा तथा कार्यालयहरु :

 • प्राबिधिक शाखा ।
 • आर्थिक-प्रशासन शाखा ।
 • प्रशासन शाखा ।
 • ल्याब शाखा ।
 • साईट कार्यलय गुल्मी, झुम्सा ।

सेवाहरुको सूची :

 • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने 
 • प्रचलित सार्बजनिक ऐन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने
 • राजमार्ग र सहायक मार्गहरुको मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने
 • सडक आयोजना सम्बन्धी आवस्यक तथांक अध्यावधिक गर्ने
 • ल्याव टेस्ट सेवाहरु उपलब्ध गराउने
 • Gradation Test
 • California Bearing Ratio (CBR)
 • Compactation test
 • Field Density and Optimum Moisture Content (OMC)
 • Agreegate Impact Value(AIV) and Aggregate Crushing value (ACV) tests

सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ :

 • आयोजना माग गर्ने
 • जिल्ला परिसद\बाट आयोजना सिफारिश गर्ने
 • सिफारिश भएका आयोजनाहरु सडक बिभाग तथा मन्त्रालयबाट सिफारिश गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत हुने
 • कार्यालयले संचालन गरेका कार्याक्रमहरुको सुचना प्राप्त गर्ने
 • सेवा प्राप्त गर्न भर्नुपर्ने फारमको ढाचा : नमुना संलग्न छ
 • कामसंग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्क :

              लिखित सुचना प्राप्त गर्न रु १०/- को हुलाक तिक्त सहितको निबेदन

             टेन्डर/ कोटेसनको डकुमेन्ट प्राप्त गर्न प्रचलित सार्बजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको शुल्क

              अन्य सामान्य मौखिक जानकारीका लागि कुनै दस्तुर लाग्ने छैन

ल्याब टेस्ट का लागी आवस्यक दस्तुर सहितको निबेदन ।

 • Zinc Coat Test
 • Diameter and Uniformity tests for gabion wires
 • Slump test


डाउनलोड