कार्य क्षेत्र

नुवाकाेट, धादिङ्ग, गाेरखा, लमजुङ्ग जिल्लाहरु ।