हाम्राे बारेमा

आयोजना सम्बन्धी विवरणः
सडक विभाग, गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र अन्तर्गत

ठेक्काको विवरणः
Planning, Design, Engineering, Procurement, Construction, Commissioning and Five Years of Service Operation and Maintenance of One Double Lane Standard Highway Tunnel, Rock Shed Structure, Rock Fall Mitigation and Road Works of Siddababa Tunnel Project on Engineering Procurement Construction (EPC) basis all complete.

ठेक्का नं. :  DOR_QRDC/EPC/ICB/STP/077/78-05
निर्माण व्यवसायीको नाम : M/S China State Construction Engineering Corp. Ltd., No. 15, Sanlihe Road, Haidan District, Beijing, China
ठेक्का सम्झौता मिति : March 9, 2022 AD (बि.सं. २०७८।११।२५)
ठेक्का सम्झौता रकम : रु‍‍. ७,३४२,१०४,७३४।१४ (VAT र PS सहित)
वित्त पोषित : नेपाल सरकार
सुरुङ मार्गको लम्बाई :  ११२६ मि.
स्तरोन्नति गर्ने सडकको लम्बाई :  २३९८ मि.
Rockshed को लम्बाई :  ७८० मि.
बाइपास सुरुङ :  तीन वटा, ४३१ मि. (बाइपास १ः १५५ मि., बाइपास २ः १४५ मि., बाइपास ३ः १३१ मि.)