सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/79 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/09 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ०१-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/07 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/78 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/77 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/76 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/06 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/75 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Invitation For Bids सडक डिभिजन, तुम्लिङटार २०८० मंसिर ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/74 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/73 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १० डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/05 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/72 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Quick Release Coupling खरिदको लागि दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० मंसिर ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/71 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/68 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/04 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्