कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Civil Highway खुम बहादुर भण्डारी 9841613816
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सुरेन्द्र कुमार सिंह ९८५१३१४४८१ surendrakumarsingh503@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway राम किशुन थारु ९८५८०३०८६० tharurkjee37@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway टोप नारायण पौडेल ९८५१२३७४०८ tnarayan.poudel@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway अनिस श्रेष्ठ ९८४१७०५७९६ anishshrestha7980@gmail.com
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway अशोक चौधरी ९८६४६६०४९८ chaudharyashok1010@gmail.com
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway प्रकाश चन्द्र रावत ९८६८३४५८३१
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway वीरेन्द्र रावल ९८५८०६०६६७
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सलिना दाहाल ९८६८१८०३९५
10 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration भिमनिधी उपाध्याय ९८५८०५८०००
11 Lab Assistant Non Gazatted Second Class Engineering Civil Highway विनोद कुमार राना ९८४८०४९०३५
12 Kharidar Non Gazatted Second Class Administration General Administration जीवन रुपाखेती शर्मा ९८५८०६९५८३
13 Light Vechicle Driver Classless Engineering Mechanical राज चौधरी ९८४८०४९४३८
14 Light Vechicle Driver Classless Engineering Mechanical अमृतनाथ योगी ९८४८२९३२४७
15 Office Assistant Classless Administration General Administration यज्ञ प्रसाद वाग्ले ९८४८०४००६६
16 Office Assistant Classless Administration General Administration इन्द्रलाल गौतम ९८४८१५९३०८
17 Office Assistant Classless Administration General Administration डिल्लीराम थारु ९८२२५६३३५६
18 Office Assistant Classless Administration General Administration माया चौधरी ९८६८३०३६७८