सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Nepal clean Environment Mega Campaign , 2075 Greenary Promotion Scheme सडक विभाग २०७५ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Expression of Interest (EOI) for the preparation of Detailed Project Report (DPR) and Initial Environmental Examination (IEE) of Road/s Section under Contract ID PMEU/3371594/075/76/DPR:21-38 सडक विभाग २०७५ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 मुआब्जा रकम वितरण सम्बन्धि सूचना | सडक डिभिजन, दमक २०७५ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना ! सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE) सडक विभाग २०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076) सडक डिभिजन, पोखरा २०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice Regarding Shortlisted Consulting Firms SHIP-CSC Notice आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ मंसिर २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Letter of Intention to Award Contracts सडक डिभिजन, इलाम २०७५ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice Regarding REOI, C.N.NIRTTP-DOR-CQS-6,DCID सडक विभाग २०७५ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्
13 सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आवहानको सुचना | सडक विभाग २०७५ कार्तिक १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice Regarding Amendment No. 2 on Bidding Documents of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract Identification No. DOR-NTCP-W-ICB-01, DCID सडक विभाग २०७५ आश्विन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ आश्विन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice Regarding Clarification No. 1 on Bidding Document of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR-NTCP-W-ICB-01. सडक विभाग २०७५ आश्विन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice Regarding Amendment No. 1 , Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR- NTCP-W-ICB-01, FCB सडक विभाग २०७५ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice Regarding REOI , C.N,. NIRTTP-DOR-S-IND-3, Development Cooperation Implementation Division सडक विभाग २०७५ भाद्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice Regarding C.N.SHIP-OCB-KK-02 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notice Regarding C.N SHIP-OCB-KK-01 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्