कार्य क्षेत्र

यस सडक डिभिजन भोजपुर र संखुवासभा गरी दुई जिल्लाको मुख्यत सामारिक महत्वका सडक सञ्जालको विकास तथा मर्मत संभार कार्यको जिम्मा दिइएको छ । उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गको ९१.२५ कि.मि. सडक खण्ड तथा लेगुवा- सभाखोला को १७ कि.मि. सडक खण्ड  कार्यालयको मातहतमा पर्दछ ।

चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु

 सि.न.   

 ब.उ.शि.न 

                         योजनाको नाम  

संखुवासभा 

 भोजपुर

१     

३३७१५७ 

  स्थानीय सडक पुल निर्माण

 ४ वटा   

 २ वटा


        

 ३३७१६५ 

 सडक बोर्ड नेपाल (नियमित, पटके, बिशेष, आबधिक)  

 १ वटा    

 

३  
 

३३७३२०

रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण

    

 

४   
 

 ३३७३५६  

 रणनैतिक सडक पुर्नस्थापना तथा सुधार

   १ वटा   

 डाउनलोड