सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आयोजनाका अस्थायी दरबन्दी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 DOR INSIGHTS, Volume 32 (Former DOR Newsletter) काे लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/139 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/140 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 खरिद कारवाही रद्द गरिएकाे सूचना !! पुल महाशाखा, सडक विभाग २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, दैलेख २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना । सडक डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Bid Addendum No.1 for Contract no. SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-04 (Lot-1) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Bid Addendum No.1 for Contract no. SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-04 (Lot-2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/137 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Bid Addendum No.1 for Contract no. SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-04 (Lot-3) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/136 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 लिलाम हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 आशयको सुचना- tools यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 स्वतः प्रकाशन माघ-चैत्र सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८१ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 स्वतः प्रकाशन सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८१ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/14 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/134 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/135 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/132 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्