कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway अनुक्षा घिमिरे
2 Chief Account Officer Third Class Account Account ख्याम नारायण अर्याल
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway प्रभात तिवारी
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway अमर अधिकारी
5 Accountant Non Gazatted First Class Account Account दयाराम शर्मा
6 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration गोविन्द रिजाल
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway टोप बहादुर थापा
8 Computer Operator Non Gazatted Second Class Administration General Administration टेक बहादुर थापा
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway जिवन पौडेल
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सुरेश भण्डारी
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway प्रमोद सहनी
12 Heavy Vechicle Driver Classless राज कुमार श्रेष्ठ
13 Office Assistant Classless कर्म प्रसाद निउरे
14 Office Assistant Classless ब्रमानन्द शर्मा
15 Office Assistant Classless दिपक शर्मा