हाम्रो बारेमा

आ.व. २०५०/०५१ देखि प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाको कटुन्जेमा सडक डिभिजन, भक्तपुरको स्थापना भएको हो । यस डिभिजनको काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको छ । आ.व. २०७२/७३ को तथ्यांक बमोजिम वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस डिभिजनको कार्यक्षेत्रमा (भक्तपुर र काभ्रे जिल्ला) ६,९२,९८६ जनसंख्या रहेकोमा प्रति कि.मि. सडक बराबर २,५६५ जनसंख्यालाई सेवा पुराएको देखिन्छ भने सडक जनघनत्वको हिसाबले यस डिभिजनको Road Density (Km/100Km2) १८ हुन आउँछ ।

यस डिभिजन अन्तर्गत आ.व. २०८०/८१ को तथ्यांक बमोजिम कालोपत्रे सडक १७९.४२ कि.मि., ग्राभेल सडक २२.५१ कि.मि. र कच्ची माटे सडक ०.०० कि.मि. गरी जम्मा २०१.९३ कि.मि. कुल सडक निर्माण भएको देखिन्छ।