नियम कानुन

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Act and Laws Reference Links२०८० साउन ०२फाइल उपलब्ध छैन
2काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८२०७९ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४२०७९ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड सहितको कार्यविधि, २०७६२०७९ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ २०५८ आषाढ ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोल, डिजेल, एल.पि.ग्यांस फिलिंग स्टेशन स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८२०७८ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7रोड बोर्ड ऐन, २०५८२०५९ आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
8वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३२०५३ माघ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६२०७७ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४२०५४ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७२०७७ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना२०७९ माघ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली, २०६०२०७८ आश्विन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14सडक बाेर्ड ऐन, २००२ (English Version)२०७३ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15सडक बोर्ड निर्देशिका, २०६१२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16सडक वाेर्ड नियमावली, २०६०२०७८ कार्तिक १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
17सडक विभागको योजना, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका, २०७८२०७८ चैत्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18सरकारी रुख हटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१२०७९ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19सवारी तथा यातायात व्यवस्था (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७३२०७९ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९२०४९ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्