हाम्रो बारेमा

कार्यालय सम्बन्धी विवरण

कार्यालयको ईतिहास: मिति २०२४ सालदेखि २०३६ सालसाम्म सडक योजना, २०३६ सालदेखि २०५० सालसम्म जिल्ला सडक कार्यालय र २०५० सालदेखि हालसम्म डिभिजन सडक कार्यालय दमक झापा भएको ।

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य तथा उदेश्य : यस जिल्ला अन्तर्गत रहेका र हुने सडक तथा पूलको निर्माण तथा मार्मत गरी जनसमुदायलाई सुबिधा दिनुका साथै बाटाेहरुको विभिन्न स्तरोन्नति गरी सुव्यवस्थित बनाइ यातायातका साधनहरुलाइ सुचारु रुपमा संचालन हुन सक्ने किसिमको सडकहरु व्यस्थित गर्ने ।

कामसंग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु: यस कार्यालयमा विभिन्न प्राविधिक शाखाहरु, प्रशासन शाखा, लेखा शाखा, ल्याब शाखा र बिर्तामोड साईट अफिस रहेका छन् ।


सेवा सम्बन्धी जानकारी

नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |डाउनलोड