कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Civil Highway इ. सुधिर कुमार झा 9852860707 sudhirrajjha@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway इ. गौतम कुमार देव 9852027755 subgautam@yahoo.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway किरण कुमार श्रेष्ठ 9857012887 kiran.stha884@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway इ. उज्जवल खतिवडा 9843787426 ujjwalkhatiwada917@gmail.com
5 Account Officer Third Class Account Account सुवास कुमार कोइराला 9841445216
6 Accountant Non Gazatted First Class Account Account बल वहादुर विश्वकर्मा 9852660177 balbahadurbishwakarma@gmail.com
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration शान्ति बहादुर अधिकारी 9852053385 shantibahadurahikari@gmail.com
8 Senior aa waa operator Non Gazatted First Class रामचन्द्र कार्की 9816085266 karkiramchandra0@gmail.com
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway मन्जिला श्रेष्ठ 9841451128
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway जितेन्द्र कुमार चौधरी 9851235856 onjitendra@gmail.com
11 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration चन्द्रकुमार श्रेष्ठ 9849043880 chandraks35@yahoo.com
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रमेश कुमार साह 9807037534 rameshshah3233@gmail.com
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway अमित कुमार चौधरी 9842581467 neorewstar@gmail.com
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पुरुषोत्तम कुमार महतो 9847900885 pkmahato85@gmail.com
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पुष्कर चौधरी 9851244674 puskarc674@gmail.com
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway कौशल साह 9846886602 sahkaushal55@gmail.com
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नरेन्द्र कुमार माझी 9749916616 cnaren784@gmail.com
18 Lab Assistant Non Gazatted Second Class चन्द्र प्रसाद ताजपुरिया 9842632481 chandra2030128@gmail.com
19 Kharidar Non Gazatted Second Class Administration General Administration रोहितराज भट्टराई 9842760101 bhattarairohit202@gmail.com
20 Lab Technician Non Gazatted First Class हरि भट्टराई 9861229618
21 Lab Assistant भोज प्रसाद पौडेल bhoj@dor.gov.np
22 Office Assistant रुद्र बहादुर काफ्ले rudra@dor.gov.np
23 Light Vechicle Driver राम बहादुर तामांग ram@dor.gov.np
24 Office Assistant Classless धर्मानन्द आचार्य 9842764191
25 Office Assistant महाबिर साह mahabir@dor.gov.np
26 Office Assistant रेबति रमण कोइराला rewotiraman@dor.gov.np