कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance जय मगल राय
2 Engineer Third Class प्रेम कुमार झा
3 Engineer Third Class बसन्त कुमार साह
4 Engineer Third Class सरोज कुमार कार्की
5 Operator Officer Third Class शिवनाथ मण्डल
6 Operator Officer Third Class चन्द्रेश्वर कामैत
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class पुष्पराज राउत
8 Computer Operator Non Gazatted First Class श्रुती चन्द
9 Senior Mechanic Non Gazatted First Class मुकुन्द प्रसाद अधिकारी
10 Senior Mechanic Non Gazatted First Class लक्ष्मी प्रसाद चौधरी
11 Senior Welder Non Gazatted First Class राम कुमार चौधरी
12 Senior Machinist Non Gazatted First Class सुरेश शर्मा
13 Senior Operator Non Gazatted First Class मखन कुमार साह
14 Senior Store Mechanic Non Gazatted First Class शत्रुघन रजक
15 Senior Blacksmith Non Gazatted First Class तुल्सी राम चौधरी
16 Senior Recordkeeper Non Gazatted First Class भव कृष्ण घिमिरे
17 Senior Painter Non Gazatted First Class निलम पाठक कुमाल
18 Typist विष्णु माया तामाङ
19 Junior Mechanic Non Gazatted Second Class शिव नाथ यादव
20 Junior Mechanic Non Gazatted Second Class नविन कुमार मैनाली
21 Junior Mechanic Non Gazatted Second Class शंकर ढुंगाना
22 Junior Mechanic Non Gazatted Second Class प्रेम प्रसाद देवकोटा
23 Junior Mechanic Non Gazatted Second Class हरि नारायण मण्डल
24 Junior Mechanic Non Gazatted Second Class सन्तोष कोइराला
25 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class अग्नि प्रसाद गौतम
26 Senior Blacksmith Non Gazatted Second Class रोहित कुमार बिश्वकर्मा
27 Computer Operator Non Gazatted Second Class केदार प्रसाद पोखरेल
28 Computer Operator Non Gazatted Second Class गम्ब बहादुर बिश्वकर्मा
29 Computer Operator Non Gazatted Second Class भोलाइ यादव
30 Senior Store Mechanic Non Gazatted Second Class सुरेन्द्र चौधरी
31 Senior Store Mechanic Non Gazatted Second Class गोविन्द कट्टेल
32 Light Vechicle Driver Classless ज्ञान बहादुर राई
33 Office Assistant Classless गोपाल बरुवाल
34 Office Assistant Classless मिन बहादुर बस्नेत