कार्यक्षेत्र

जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकाेट जिल्ला