कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ई.
2 Chief Account Officer Third Class Administration Account सुरेश प्रसाद दाहाल
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. प्रदिप तामाङ ९८४४०४२५३४
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. सन्देश राज ढुंगेल
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. रूबी कोजू
6 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account अच्यूत कालिका पुडासैनी
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration डिल्ली प्रसाद घिमिरे
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नारायण गोपाल श्रेष्ठ
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रस्मित पोखरेल
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सुमन कार्की
11 Computer Operator Non Gazatted First Class अमित चौधरी
12 Light Vechicle Driver Classless इन्द्र बहादुर पुलामी
13 Light Vechicle Driver Classless कृष्ण बहादुर सार्की
14 Office Assistant Classless हस्त बहादुर मगर
15 Office Assistant Classless पूर्णराज थापा