सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/53 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०९ सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/51 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/52 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Amendment on Notice no. SRCTIP/4/079-80; Contract Identification Number: SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS-31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना (Standard Bidding Document Attached) हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ फाल्गुण १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने सूचना (सा.ख.अ. कार्यालय) सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/50 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notice for Shortlisted Consulting Firms and Request for Proposal (RFP) : SRCTIP-DOR-TESP-CS-QCBS-30 Consultancy Services of Training and Employment Service Providers विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/49 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 कोटेशन उपलब्ध गराईदिने बारे यान्त्रिक महाशाखा २०७९ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Amendment on Notice no. SRCTIP/4/078-79; Contract Identification No.SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS-31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/48 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/46 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/47 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice for Shortlisted Consulting Firms; SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Letter of Intention to Accept the Proposals सडक विभाग २०७९ फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Shortlisting of Consulting Firms for ACCESS -DOR- BGC-QCBS- 01 ( Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia–Nepal Phase 1 Project.) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Project Management Consultants for the establishment of a modern GIS/web-based Road Asset Management System within the Department of Roads(RFP No.: SRCTIP-DOR-RAMS-CS-QCBS-29) सम्भार महाशाखा, सडक विभाग २०७९ माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 “मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो, सुशासन प्रवद्र्धनमा गरौं हातेमालो”- अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोगकाे सुशासन प्रतिकाे ऐक्यवद्धता सडक विभाग २०७९ माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्