सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Amendment-01 and Clarification-01 on RFP: Consultancy Services of Construction Supervision of Improvement/Upgrading of Kamala-Dhalkebar-Bagmati Road Section (77km) and Bridges of Mahendra Highway; Contract No. SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS-31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८० साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/15 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/16 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/17 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/14 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Expression of Interest(EOI) Recruitment of Non-Government Organization for Human Trafficking Prevention,HIV/AIDS Awareness Campaign and Livelihood Improvement Program for SASEC Mugling Pokhara Highway Improvement Phase I project (SMPHIP) आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८० साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (चौथो त्रैमासिक २०७९/८०) सडक डिभिजन, शिवपुर २०८० साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/080-081/13 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 आयोजनाको आ.व. २०७९/८० को प्रगति विवरण मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 सूचना नं २/०८०-८१ सडक डिभिजन, धनकुटा २०८० साउन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Bid Notice 2 सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय, नुवाकोट २०८० साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । सडक विभाग २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/9 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/8 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्