सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय, नुवाकोट २०८० साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/9 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । सडक विभाग २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI), Individual Consultants- Geotechnical Engineering Expert (GEE) at DOR-GESU, Contract No.: SRCTIP-DOR-CS-IND-35 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ०१/२०८०/०८१ सडक डिभिजन, हेटौडा २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/8 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/7 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/5 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आव्हान गरिएकाे सूचना सडक डिभिजन, जुम्ला २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ००१-२०८०/८१ सडक डिभिजन, महेन्द्रनगर २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/6 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०१-०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/4 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 विड सूचना १ 080/081 सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० साउन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/3 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/2 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice regarding Environmental Impact Assessment Report for Improvement/ Upgrading of Kamala Dhalkebar Pathalaiya Road Section (130km) of Mahendra Highway विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/1 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसनको ६१औं इन्जिनियर दिवसमा सहभागिताको लागि मनोनयन गरिएको । गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०८० साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्