सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice Regarding EOI , C.N.r NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPD सडक विभाग २०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, महेन्द्रनगर २०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Request for Proposal PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14 सडक विभाग २०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान,2076-01-10 सडक विभाग २०७६ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice Regarding Consulting Services for MBHPD/3371254/075/76/DOR, MBHPD,2075-12-28 सडक विभाग २०७५ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Regarding clarification on proposed professional expert(repeated only), Notice No. 02-PMEU/075/76 सडक विभाग २०७५ चैत्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७५ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 त्रिशुली मैलुङ्गको स्याफुवेसी रसुवागढिको सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७५ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७५ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना लहरेपाैवा, रसुवा  । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७५ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना लहरेपौवा , रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७५ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 LOA of Notice No. 07 Contract No. 33, 34 & 35 सडक डिभिजन, पोखरा २०७५ चैत्र १२ फाइल उपलब्ध छैन
13 Nepal clean Environment Mega Campaign , 2075 Greenary Promotion Scheme सडक विभाग २०७५ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Expression of Interest (EOI) for the preparation of Detailed Project Report (DPR) and Initial Environmental Examination (IEE) of Road/s Section under Contract ID PMEU/3371594/075/76/DPR:21-38 सडक विभाग २०७५ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 मुआब्जा रकम वितरण सम्बन्धि सूचना | सडक डिभिजन, दमक २०७५ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना ! सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE) सडक विभाग २०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076) सडक डिभिजन, पोखरा २०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notice Regarding Shortlisted Consulting Firms SHIP-CSC Notice आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्