सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 EOI रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 इसुजु पिकअपको स्पेयर पार्ट्स खरिद सम्बन्धि दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 सडक अतिक्रमण हटाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना (घर भत्काउनु भन्दा सडक बिस्तार हाम्रो लक्ष्य) सडक डिभिजन, हेटौडा २०८० आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
4 आशय पत्र हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८० आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८० आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना नं.०७-०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 सम्झाैता गर्न अाउनु हुन । सडक डिभिजन, भरतपुर २०८० जेठ ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 सवारी साधनको स्पेयर पार्ट्स खरिद सम्बन्धि दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/104 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/103 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/101 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/102 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 सडक अवरूद्ध हुने सुचना सडक डिभिजन, डोटी २०८० जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/100 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 DOR Newsletter Volume 30_Published सडक विभाग २०८० जेठ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Amendment on the Bidding Notice No: 01/079/80 published on dated 2080/02/17 भेरी कोरिडोर (जाजरकोट-दुनै-मरिम-तिन्जे धो) सडक योजना २०८० जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/98 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/96 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/99 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 कोटेशन उपलब्ध गराईदिने बारे। यान्त्रिक महाशाखा २०८० जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्