सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28; Consultancy Services of Transaction Advisory Services under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं.०१-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ साउन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 मिति २०७९।०४।१२ गते विहिवार आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा सडक डिभिजन जुम्लाको प्रकाशित ठेक्का आव्हानको सम्बन्धिको सुचनामा ठेक्का नं RDJML/337011384/079/80-13 को Bids/Technical Bid Opening Date मा २०७९।०४।१९ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ .. सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ साउन १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/07 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/06 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/05 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Request for Expression of Interest (REOI) _Contract Identification Number: SRCTIP-DOR-RAMS-CS-QCBS-29 सम्भार महाशाखा, सडक विभाग २०७९ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानकाे लिलाम बिक्रि सम्बन्धी बाेलपत्र आब्हानको सूचना सडक विभाग २०७९ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 PMIS Software पुनः सञ्चालनमा रहेकोले मिति २०७९-०४-०३ सम्म PMIS Data Update गर्नु हुन । सडक विभाग २०७९ साउन ०२ फाइल उपलब्ध छैन
16 आ.व. २०७९-८० को लागि सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७९ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 रुग्ण पुलहरुकाे Google Sheet मा update गर्ने बारे । सडक विभाग २०७९ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Request for Circular / Admin Login Credentials (DoR Office use only) सडक विभाग २०७९ आषाढ ३१ फाइल उपलब्ध छैन
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना 08-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ आषाढ ३० फाइल उपलब्ध छैन
20 Notice No.:SRCTIP- 6-078/79; Request for Bids (RFB);SRCTIP-DOR-NCS-17; Procurement of Non- Consulting Services for GBV Service Provider under SRCTIP in NNM Road. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्