पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, दैलेखकाे नागरिक वडापत्र