कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ई. युवराज पोखरेल ९८५११४७४११ ypokharel38@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. देवेन्द्र भट्टराई ९८४१०८५६०५ bhattaraidevendra70@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई.हुमनाथ पौडेल ९८५६०३८६७५ hnpoudel63@gmail.com
4 Account Officer Third Class Administration Account प्रकाश पौडेल ९८५८०५१०३९ lightpaudel@gmail.com
5 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration तीर्थराज जी.सी. ९८४४८९६८८८ gctirtha123@gmail.com
6 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account अमृत बहादुर प्याकुरेल ९८५८०५१७७७
7 Computer Operator Non Gazatted First Class झुप बहादुर शाही ९८६८११८५७० shahijhup33@gmail.com
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रबिन कार्की ९८४१५७७४५१ rabinkarki148@gmail.com
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway प्रशान्त प्रदिप खतिवडा ९८५११६२१४१ khatiwadaprashantp@gmail.com
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil अच्युत न्याैपाने ९८५१११९७९०
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil रमेश बोहाेरा ९८४९५९५३६०
12 Kharidar Non Gazatted Second Class Administration General Administration दिपिका रोकाय ९८४८१६०११२
13 Lab Assistant Non Gazatted Second Class Engineering प्रेम नारायण अधिकारी ९८५८०५५५२५
14 Light Vechicle Driver Classless रेशम बहादुर शाही ९८४८०७२८१७
15 Light Vechicle Driver Classless लालदेव मल्ल ९८४७९०७३४८
16 Office Assistant Classless बासुदेव चौधरी ९८४७८१३०७४
17 Office Assistant Classless चन्द्रलाल चौधरी ९८४७९८००७१