पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना कार्यालय, पांचथरकाे नागरिक वडापत्र